5 min read

Evaluaties tonen blijvende problemen: zijn oefeningen op papier voldoende om verandering teweeg te brengen?

Hebben MFI’s en toezichthouders geleerd van hun eerdere fouten? (deel 2)

24 July 2019

Hindi   Marathi   English   Spanish   French   German

Listen to this story (English).

Nadat de Andhra Pradesh-crisis in 2010 de microfinancieringssector schokte, ontwikkelden MFIN en Sa-Dhan in 2011 gezamenlijk een gedragscode voor NBFC-MFI’s op basis van de Fair Practices Code van RBI. De Small Industries Development Bank of India (SIDBI), een belangrijke kredietverstrekker van NBFC-MFI’s, gaf externe evaluatie- en ratingagentschappen opdracht om een Code of Conduct Assessments (COCA) uit te voeren voor NBFC-MFI’s.

Gevraagd naar schendingen van de gedragscode door NBFC-MFI’s, verklaarde professor Alok Misra, voorzitter van het zelfregulerend organisatiecomité van MFIN: “[NBFC-MFI’s] voldoen aan alle voorschriften. De sector is niet alleen goed gereguleerd, maar overgereguleerd. Nergens ter wereld is verantwoording en toezicht zo prescriptief, streng en afgedwongen als microfinanciering in India.”

In december 2011 trok Ramesh Arunachalam, die verschillende boeken over microfinanciering heeft geschreven en veel in de sector heeft gewerkt, de gulle toekenning van punten in de COCA’s in twijfel. Hij maakt zich zorgen dat toezichthouders alleen kijken of een gedragscode op papier bestaat, in plaats van de daadwerkelijke implementatie te controleren.

“Dat er uitgebreide COCA’s plaatsvinden, is geen garantie voor praktische toepassing. Kritiek op de sector wordt nooit geaccepteerd. Belanghebbenden, waaronder enkele beleggers en kredietverstrekkers, willen dat NBFC-MFI’s enorme bedragen aan klanten uitkeren. De aantallen zijn opgeblazen en het makelaarsagent-model is nog steeds toonaangevend in MFI-operaties,” zei Arunachalam, wijzend op het recente falen van ratingbureaus om de verzuimde miljoenen door NBFC’s te anticiperen.

Volgens de RBI moeten NBFC-MFI’s lid zijn van minstens één kredietbureau. Kredietbureaus consolideren de gegevens van microfinancieringsfinanciers die door NBFC-MFI’s worden gebruikt om de bestaande kredietblootstelling en kredietwaardigheid van een cliënt te beoordelen. De RBI heeft kredietbureaus bekritiseerd vanwege hun onvermogen om het kredietrisico goed te beoordelen.

In 2014 consolideerde het adviesbureau Microsave de COCA’s van 50 MFI’s. Hun daaropvolgende rapport zei dat MFI’s goed werk verrichten in het wijzen van personeel op de gedragscode, maar ook in transparantie en eerlijkheid. Veel MFI’s namen echter klanten aan met inkomens die de voorgeschreven limieten overschreden. Een klein percentage van de MFI’s accepteerde onderpand, wat in strijd is met onderpandvrije kredietverleningsregels.

Slechts 54 procent van de MFI’s beschikte over besturen waarin meer dan een derde van de leden onafhankelijk was. Zowel het rapport van de 2011 RBI Malegam-commissie, die werd gevormd om na de Andhra Pradesh-crisis van 2010 onderzoek te doen en aanbevelingen te geven aan de microfinancieringssector, en de herziene gedragscode van MFIN en Sa-Dhan stipuleren de behoefte aan onafhankelijke bestuurders in de besturen van NBFC-MFI’s. In de herziene gedragscode staat dat MFI’s ernaar moeten streven dat onafhankelijke bestuurders een derde van hun raad van bestuur vormen.

Global Ground Media onthulde ook COCA’s waarin verschillende voorbeelden van dwangtechnieken, te hoge schulden en zelfs het innen van aflossing na overlijden van een echtgenoot worden vermeld.

Deze recente COCA’s, opgesteld van 2016 tot 2018 door krediet- en evaluatiebureaus, tonen aan dat veel zorgen met betrekking tot MFI’s die bestonden vóór de crisis van 2010 nog steeds gerechtvaardigd zijn.

  • Arohan’s 2016 COCA van ICRA Management Consulting Services Limited toonde aan dat in drie gevallen aflossingen werden geïncasseerd ondanks het overlijden van de echtgenoot. Arohan’s COCA-rapport uit 2017 van ICRA merkte op dat het geen sanctiebrief of kopie van de leningsovereenkomst aan kredietnemers heeft verstrekt.
  • De 2016 COCA van Uttrayan, uitgevoerd door Access Assist, merkte op dat het bestuur overtuigings- en druktactieken voor in gebreke gebleven groepen en leden aanraadde. GDFPL’s 2016 COCA door M2i Consulting vroeg het om onbevoegde agenten te vermijden bij het vinden van klanten.
  • De COCA van SV Creditline voor 2017 vond gevallen waarin het inkomen van leners hoger was dan de vastgestelde limieten.
  • Annuncurna Microfinance’s COCA 2017 van ICRA zei dat leningen werden verstrekt aan leners met hogere schuldenniveaus dan toegestaan.
  • In maart 2017 had Prayas geen beleid ten aanzien van de naleving van de gedragscode, aldus het COCA van CARE.
  • Uit het 2015-rapport van M2i Consulting van Nightingale Finvest Private Limited blijkt dat cliënten zich niet bewust zijn van rentetarieven.

De COCA’s van verschillende MFI’s stelden ook dat ze niet over bevredigende procedures voor schadeloosstelling voor klanten beschikten.

  • Bijvoorbeeld, terwijl de COCA van Arohan in 2017 zei dat het een redelijk gestructureerd klachtenmechanisme had, was het bewustzijn van de kredietnemer over de procedure laag.
  • Op dezelfde manier liet de COCA van 2017 van Annapurna zien dat het bewustzijnsniveau van klanten over de klachtenprocedure van brancheorganisaties laag was.
  • Chanura’s COCA 2015 van M2i Consulting merkte op dat er weliswaar een commissie voor klachten was, maar dat er geen beleid was om feedback van klanten te rapporteren aan het personeel van de vestiging.
  • GDFPL’s 2016 COCA onthulde dat het geen stapsgewijze procedures had om klachten op te lossen.

In 2016 werden in totaal 100 COCA-beoordelingen voltooid, terwijl COCA-beoordelingen voor 37 MFI’s plaatsvonden van 2016 tot 2017.

Naast sectorrapporten en regeringscomités noemen ook de recente gedragscodebeoordelingen heersende problemen, lang nadat de crisis van 2010 tot verandering had moeten leiden.

If you need help or know someone who does, please reach out now through a suicide hotline near you.

Article by Urvashi Sarkar.
Editing by Mike Tatarski and Anrike Visser.
Research by Peter Allen Clark.
Illustrations by Imad Gebrayel.

Taking you where others don't
Ready to make sense of foreign news?

By subscribing you agree that your information will be transferred to MailChimp for processing in accordance with their Privacy Policy (https://mailchimp.com/legal/privacy/) and Terms (https://mailchimp.com/legal/terms/).