8 min read

Giftige mix van leningen

Deel 2

13 February 2020

Hindi   Marathi   English   Spanish   French   German   Dutch

Listen to this story (English).

Een berg schulden van verschillende kredietverstrekkers dreef de broers Narayan Shelke en Janglu Shelke uit het dorp Bothbodan, Yavatmal, volgens hun familie tot zelfmoord in respectievelijk 2014 en 2018. Ze bezaten gezamenlijk vier hectare land waar hun gewassen, voornamelijk katoen en sojabonen, voortdurend te lijden hadden onder hagelbuien en droogte.

Narayan’s neef, Kawadu Shelke, zei: “Hij [Narayan] kon de leningen van Rs 50.000 (US $ 706) niet terugbetalen aan [zowel Yavatmal] DCC Bank als de Centrale Bank van India. Bankfunctionarissen bezochten zijn huis en vroegen hem de lening terug te betalen. Vernederd en uit angst dat de bank zijn land zou innemen pleegde hij zelfmoord.”

Broers Narayan en Janglu Shelke bezaten 5 hectare aan akkerland in Bothbodan. Nadat ze door misoogsten niet in staat waren de leningen van de boerderij terug te betalen maakten ze een einde aan hun leven. (21 juli 2019, Bothbodan, Yavatmal district)

De broer van Narayan en de vader van Kawadu, de 65-jarige Janglu, pleegden ook zelfmoord in september 2018, nadat ze niet in staat bleken om het hoofd te bieden aan mislukte oogsten en een berg schulden, Rs 40.000 (respectievelijk US $ 565) bij de Yavatmal DCC Bank en de Punjab National Bank, evenals Rs 35.000 (US $ 494) bij de Andhra Bank. Yavatmal DCC Bank, Central Bank of India, Punjab National Bank en Andhra Bank hebben niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

De bron van de leningen

Volgens een RBI-rapport van september 2019 verstrekken geplande commerciële banken 70 tot 80 procent van het landbouwkrediet. Coöperatieve instellingen zoals staats coöperatieve banken (StCB´s), regionale DCC-banken en coöperatieve landbouwkredietverenigingen (PACS) droegen vanaf maart 2017 15 tot 16 procent bij aan landbouwkrediet. In Maharashtra was de bijdrage van coöperaties aan landbouwkrediet hoger, op 31 procent.

Volgens hetzelfde rapport hebben NBFC-MFI’s (Non-Banking Finance Company-Microfinance Institutions) ook bijgedragen aan landbouwkredieten. Tussen 2013-2019 kwalificeerde het aantal NBFC-MFI’s als leningen van banken aan NBFC-MFI’s als prioritaire sectorleningen, dankzij RBI’s richtlijnen voor NBFC-MFI’s. RBI bepaalde ook dat MFI’s minimaal 50 procent van de leningen verstrekken voor inkomsten genererende activiteiten, die MFI’s hebben ingezet voor landbouw, veeteelt en handel. NBFC-MFI-agrarische leningen waren in maart 2019 goed voor 57 procent van hun bruto leningenportefeuille volgens gegevens van branchevereniging MFIN.

Sukhdev Sonpat Narote, een 65-jarige uit het dorp Devpur, in het district Buldhana, hing zichzelf op 24 april 2019 op aan een boom. Sukhdev was afgewezen voor een banklening op landbouwgrond van vijf hectare en nam in plaats daarvan een lening op zijn huis aan, van Rs 140.000 (US $ 1977) bij Mahindra Finance, een NBFC, en van familieleden. Net als andere boeren mislukte zijn sojabonenoogst de afgelopen twee jaar door gebrek aan regen.

Volgens Narote’s zoon Vishwanath stond de lening van Mahindra Finance op naam van zijn broer Sandip, ook al had zijn vader de lening aangevraagd. “De bedrijfsagenten hebben onze huispapieren als hypotheek weggenomen. We moeten voor de komende vijf jaar om de zes maanden Rs 25.000 (US $ 353) betalen. Maar we hebben daarvoor geen leenkaart ontvangen,” zegt hij. Mahindra Finance heeft niet op verschillende verzoeken om commentaar gereageerd.

Bankleningen zijn voor particulieren zoals Narote vaak moeilijk te krijgen. Boeren kunnen niet altijd onderpandzekerheid bieden, zijn betrokken bij niet-levensonderhoudslandbouw of banken vinden ze niet kredietwaardig. Dit dwingt landbouwhuishoudens om krediet te vragen bij NBFC-MFI’s, financiële bedrijven, financiële instellingen, voorzorg fondsen, verzekeringen, familieleden, vrienden, geldschieters en huisbazen.

Particuliere geldschieters maakten het leven van de 50-jarige Ramesh Gofnarayan uit het Ghusar dorp in het Akola district volgens zijn zoon Nitin ellendig. “Particuliere geldschieters van wie hij geld had geleend, kwamen regelmatig om terugbetaling vragen. Dit vernederde hem. Hij was depressief. Maar we wisten niet dat hij zo’n ingrijpende stap zou zetten.” Nitin weet niet hoeveel geld zijn vader de geldschieters verschuldigd was. Ramesh had ook een lening van Rs 50.000 (US $ 706) bij de Akola DCC Bank die na zijn zelfmoord niet werd kwijtgescholden en die zijn familie nu terugbetaalt.

Kwijtschelding – geen impact?

De Maharashtra-regering kondigde, voorafgaand aan de staatsverkiezingen van 2017, de kwijtschelding van leningen aan voor een bedrag van 340.000 miljoen Rs (meer dan US $ 4 miljard), met de verklaarde intentie om de nood van boeren te verlichten. Maar de zelfmoorden gingen door, waarbij 4500 boeren na de kwijtscheldingsverklaring zelfmoord pleegden, volgens een RTI ingediend door Ghadge. Aan de andere kant wordt de schadevergoeding van Rs 100.000 (US $ 1412) aan nabestaanden van boeren die zelfmoord pleegden steeds vaker geweigerd en worden schadevergoedingsclaims afgewezen, volgens antwoorden van de Maharashtra State Revenue Department op de RTI-vragen van Ghadge.

Volgens een rapport uit 2019 van de RBI Interne Werkgroep ter Beoordeling van Landbouwkrediet, suggereert de aankondiging van kwijtschelding van leningen tijdens verkiezingscycli politieke opportuniteit en worden daarmee de lange termijn problemen in de landbouw niet aangepakt. Niet-presterende activa (NPA) niveaus van banken stegen ook in staten waar kwijtschelding van leningen werd aangekondigd, omdat mensen in afwachting hiervan stopten met het terugbetalen van leningen, onder andere in Maharashtra, dat een van de hoogste NPA-niveaus had in 2017-18.

In een India Spend-rapport uit 2019 werd echter vastgesteld dat de totale schuldenlast van de top 10 van bedrijfsleners, waaronder Reliance ADAG, Vedanta, Essar, Adani en Jaypee, vier keer zo groot was als de door 10 staatsoverheden aangekondigde boerenvrijstellingen van 2017 tot februari 2019. In december 2019 werd nog een kwijtschelding van leningen aangekondigd.

Institutioneel krediet en DCCB-banken

Volgens informatie van Global Ground Media van het State Crimes Records Bureau (SCRB), Crimineel Onderzoek Departement in Pune, bedroeg het aantal zelfmoorden vanwege leningen bij banken of geregistreerde MFI’s in 2015 224 voor Amravati, 183 voor Yavatmal, 142 voor Wardha, 86 voor Buldhana en 62 voor Washi.

Uit interviews van Global Ground Media met bijna 40 families van boeren die zelfmoord hebben gepleegd in de regio Amravati, bleken in ten minste 123 gevallen dat de boeren een lening hadden gekregen van regionale DCC-banken.

Institutioneel krediet op korte termijn wordt in India, onder andere in Maharashtra, uitbetaald via coöperatieve staatsbanken, DCC Banken en primaire coöperatieve landbouwverenigingen (PACS). De winstgevendheid van DCC Banken, in termen van zowel operationele winst als nettowinst, daalde in 2016-17.

Volgens gegevens verzameld door Indian Express, hadden districten in Maharashtra met het hoogste aantal boerenzelfmoorden in 2015 ook DCC-banken met de hoogste NPA-niveaus. Daardoor werd het hoogste aantal zelfmoorden onder boeren geregistreerd in het Yavatmal district (383), waar het percentage NPA-niveaus van DCCB’s op 38,02 procent lag. Amravati registreerde 306 zelfmoorden onder boeren waarbij het percentage NPA-niveaus van DCC-banken 25,38 procent bedroeg. In Buldhana, waar 189 boerenzelfmoorden werden geregistreerd, was het percentage NPA’s van DCCB’s in het district maar liefst 85,74 procent.

Eén van de effecten van hoge NPA-niveaus is dat bankmanagers een hogere druk voelen om leningen te innen.

Professor Ramakumar vertelde Global Ground Media: “De bottom-line van coöperatieve banken lijden, dus ze moeten mogelijk meer druk uitoefenen op klanten. Bankmanagers op het lagere niveau, zoals het filiaalniveau, en ook op het niveau van de kring, het district, de staat en op nationaal niveau, moeten verslag uitbrengen aan hun hoofdkantoor en aantonen dat de leningen zijn teruggevorderd. Ze verhogen en handhaven de terugbetalingspercentages, die boeren als pesterijen kunnen ervaren. Net zoals geldschieters druk op kredietnemers uitoefenen om geld terug te betalen, doen commerciële en coöperatieve banken dat ook. Het is geen verrassing dat zelfmoord onder boeren is gelinkt aan formele bankinstellingen.”

Professor Ramakumar wijst ook op een trend waarbij commerciële banken externe agentschappen of agenten inhuren om leningen van kredietnemers terug te eisen. “In dergelijke gevallen neemt de bank geen contact op met de kredietnemer, maar het agentschap doet dat. Dit soort outsourcing gebeurt op grote schaal, vooral door commerciële banken.”

If you need help or know someone who does, please reach out now through a suicide hotline near you.

Article by Urvashi Sarkar.
Editing by Mike Tatarski and Anrike Visser.
Fieldwork by Varsha Torgalkar.
Research by Peter Allen Clark.
Picture by Abhaya Gupta.
Illustrations by Imad Gebrayel.

This article was developed with the support of the Money Trail Project (www.money-trail.org).

Taking you where others don't
Ready to make sense of foreign news?

By subscribing you agree that your information will be transferred to MailChimp for processing in accordance with their Privacy Policy (https://mailchimp.com/legal/privacy/) and Terms (https://mailchimp.com/legal/terms/).