1 min read

De definitie van “nepnieuws” in de context van Korea

20 December 2018

English  Korean  Spanish  French  German

Volgens de Amerikaanse non-profit Knight Foundation wordt nepnieuws gedefinieerd als “[artikelen of andere bestandsindelingen] die eruit zien als geloofwaardige nieuwsberichten, maar zonder afdoende geverifieerd te zijn terwijl dat juist is wat echt nieuws waardevol maakt”.

Desinformatie is foutieve informatie die bedoeld is om mensen te misleiden, terwijl misinformatie onjuiste informatie bevat of het feit dat mensen verkeerd geïnformeerd worden, volgens het Cambridge woordenboek.

“Nepnieuws” refereert meestal aan politiek geladen uitspraken die gebaseerd zijn op desinformatie. Veel desinformatie is gerelateerd aan politieke samenzweringstheorieën, maar nepnieuws kan ook ontstaan uit haat gericht op vrouwen, de LGBTQ-gemeenschap, migranten en vluchtelingen.

Zuid-Korea’s huidige overheid heeft aangekondigd dat het ernaar streeft desinformatie beter te controleren, maar dit is voornamelijk gericht op nepnieuws met politieke uitspraken in plaats van onverdraagzaamheid naar minderheden.

Taking you where others don't
Ready to make sense of foreign news?

By subscribing you agree that your information will be transferred to MailChimp for processing in accordance with their Privacy Policy (https://mailchimp.com/legal/privacy/) and Terms (https://mailchimp.com/legal/terms/).